Procyon

Procyon sørger for økt effektivitet i forhold til produksjon av utstyr og komponenter. Procyon er en styring/kvalitets verktøy mot produksjon og service.

Systemet skal tilføre en forenkling opp mot dokumentasjon og prosedyrer.

Procyon har vist seg at det kan redusere manuelle prosesser betraktelig og øke kvaliteten på en gjennomført service eller produksjon.

Procyon utfører interaksjon mot selskapets leverandørnettverk.

Hvem er det for

Procyon er for bedrifter som utfører produksjon og service av utstyr. Som ønsker et system som er fleksibelt og enkelt for brukerne, som setter fokus på prosedyrer og kvalitet av utført arbeid. Som ønsker en økt effektivisering rundt prosedyrebehandling, dokumentasjons- pakker og leverandør interaksjon.

Proximity Procyon

Mer
informasjon?

Send oss gjerne en mail

Procyon inneholder

ERP-integrasjon

Ved tilfeller der bedrifter har systemer for – innkjøpsordre, materialer, henteliste, service ordre og produksjonsordre- så integrere vi dette inne i Procyon.

Leverandør side/interaksjon

Hver leverandør får en egen leverandøsideSoftware as a Service der de laster opp produktene, men prosedyrer og dokumentasjon på hver enkelt komponent.

Varemottaksordre

Hvert mottak blir bekreftet i varemottaket enten det er fra komponentleverandører eller utstyr som skal på service.

Prosedyreservice/produksjon

Hvert utstyr som blir produsert, eller tatt service på, blir gjort i forhold til prosedyrene som er registrert i systemet. Hvis prosedyrene blir endret blir den ansatte informert og må få innføring og godkjenning for opplæring av ny endring i prosedyren.

Testing

Alt av testrutiner blir gjort i henholdt til malen. Ved oppståtte feil blir dette registrert.

Produktdokumentasjon

Dokumentasjonen på et produkt eller service kan utføres ved et tastetrykk.

Service intervall analytics

Under produksjon blir hver komponent registeret med varighet, og ved servicevedlikehold, blir komponenter som blir skiftet ut registrert.

Dette medfører at bedriften vet når noe bør byttes ut, og det er enklere å påse at leverandøren leverer et gitt produkt etter kvalitet.

For sluttkunden til bedriften så medfører dette en høy tilfredshet og forutsigbarhet, hos enkelte øker dette også økning i mersalg til bedriften.

WHO ARE WE?

Proximity is a software company based in Stavanger, Norway. We are a small group of business professionals and passionate developers. We make custom web-based applications delivered to our customers as software services (SaaS). Our market leading products are feature-rich and bursting with advanced functionality.
Our main competency lies in logistics, management and the optimization of business processes. We cater mainly to the Oil and Maritime Port Industries, but we also have products to support Production Management, Property Management and more. Have a look at our Products and Services pages or get in contact to find out more.
Microsoft Partner * Silver Application Development - logo
We arecertified Microsoft Silver Application Development Partner. This certification demonstrates our proven expertise in delivering quality solutions in our area of business and gives us close to unlimited access to Microsoft tools and support resources to help serve customers better.