Digitalisering – 100 små endringen, istedenfor 1 stor.

Digitalisering – 100 små endringen, istedenfor 1 stor.

Digitalisering – 100 små endringen, istedenfor 1 stor.  

Digitalisering, Block Chain, Big data og kunstig intelligens (AI) er ord som er blitt svært populære innen olje, gass og shipping segmentet de siste 5 årene. Men hvorfor er det slik at dette er det nye og hva betyr dette for bransjen? 

Alle disse «buzz» ordene som endrer seg fra år til år kan komprimeres til innovasjoner og fremskritt. I 1990 holdt min onkel foredrag på Handelshøyskolen BI, der han snakket om innovasjon, utvikling og gründerskap. Han utviklet en sensor tidlig på 1980 tallet som var sydd inn i klærne på offshore og maritimt personell, slik at lederne hadde kontroll over sine ansatte, dette som en direkte konsekvens av Alexander Kielland ulykken. Denne innovasjonen ble godt mottatt i Asia, mindre her hjemme. Vi kan si han var forut for sin tid. Når min onkel snakket om innovasjon tidlig på 90 tallet så var dette mye mer ukjent enn det er i dag. Men poenget er at vi har alltid drevet med innovasjon. Innovasjon og digitalisering kan ikke gjøres i kvantesprang, det må gjøres hver dag. 

Digitalisering har i dag kommet mer på agendaen, større selskaper har ansatt innovasjonssjefer og digitaliseringssjefer ofte kalt CDO. Det er svært positivt at dette er blitt en trend, men spørsmålet er om ledelsen har for store tanker eller mål for denne stillingen. Fordi en CDO er svært avhengig av en leverandørindustri som kan levere nyskapende digitale løsninger. Så hvordan ligger Norge an i verdenssammenheng? Ifølge en studie fra Norges Rederiforbund ble Norge sett på som nummer 1 når det kom til innovasjon. Selv om vi ikke har lignende studier fra oljebransjen, så kan man anta at resultatene kunne vært sammenlignbare. Norge har i alle år vært foregangs  land for innovative tekniske løsninger innen brønn og boring. Dette basert på miljøet og hvor naturressursene er, men vi er nå mye mer utsatt fra andre land som ikke har våre oljereserver, men derimot «naturressurser» i form av befolkningen og digitalisering. 

Tilbake til hva jeg nevnte, digitalisering kan ikke gjøres i kvantesprang, det må gjøres hver dag over mange år. Det betyr at ledelsen må utøve en kultur som gir ansatte mulighet til å foreta seg strategiske og fremtidsrettede beslutninger.   

Har vi slike bedrifter i dag? Vi som leverandørbedrift vet nøyaktig hvem som er best i klassen innen innovasjonskultur. Og det er vel ikke tilfeldig at disse bedriftene også presterer bedre økonomisk og organisatorisk enn sine konkurrenter? Disse bedriftene har ikke en CDO, de trenger det rett og slett ikke. Hos de så har alle en liten CDO innbygd i sin tittel.  

 

Vår oppfordring for å drive mer lønnsom digitalisering: 

  • La mellomledere få mer rom til bestemmelser, det er disse som sitter nærmest både problem og løsning. 
  • Skap en endringskultur fra ledelse til ansatte. Selskapsutvikling betyr også organisasjonsendring. Det er lettere å drive endringer hvis du har en kultur som en endringsvillig.  
  • Ikke vent med å digitalisere, ta små steg istedenfor store. Over tid så kommer du mye lengre, og organisasjons smerte blir mindre.  
  • Velg leverandører med rett kultur og visjon, pris er mindre viktig i det lange løp.

 

Ring oss gjerne, for prat rundt hva digitalisering betyr for oss!

857 total views, no views today

Fra samtalepartner til kunde – 4 steg

 

Fra samtalepartner til kunde – 4 steg

Steg 1.

Første møte er uformelt der vi ønsker forståelse over din bedrift og organisasjon. Vi tar en kort presentasjon over proximity der vi vektlegger vår visjon og kultur. Etter endt møte så kartlegger vi om dette er noe å gå videre med eller ikke.

Vi er opptatt at vi skal tilføre våre kunder verdi, og ved en slik kartlegging så kan vi stadfester om Proximity er en aktuell samarbeidspartner.

 

Steg 2.

Det er stadfestet at Proximity er en mulig verdiskaper. I steg 2 så har vi en dypere gjennomgang av systemet, ofte med flere interessenter i selskapet.

Etter denne litt mer formelle presentasjonen så avgjør selskapet om de ønsker å starte en kjøps prosess. Steg 2 er ofte 1-3 møter med fokus på kartlegging og gjensidig forståelse.

 

Steg 3.

Dere sender en kortfattet ønskeliste/kravspesifikasjon til Proximity. I steg 3 så begynner vi å sette opp systemet rette mot selskapet og de forskjellige interessentene.

Samtidig så gjennomgår vi kontrakt spesifikasjoner.

 

Steg 4.

Systemet har blitt implementert og vi gjennomgår at alle interessenter har fått sine ønsker oppfylt. Foruten generell opplæring så settes kunden opp på 3 måneders gratis «potus».

Potus betyr umiddelbar 24/7 service lokalt. Vi anser steg 4 som det viktigste punktet for gjensidig suksess.

 

 

668 total views, 9 views today

On the move …..

Proximity has recently moved into our new offices at Forus. The new address is Stokkamyrveien 13, Building D, Sandnes. In the middle of Forus – easy to access and coffee or tea will always be available. Stop by us if you are in the neighbourhood.

1,150 total views, 12 views today