Fra samtalepartner til kunde – 4 steg Steg 1. Første møte er uformelt der vi ønsker forståelse over din bedrift og organisasjon. Vi tar en kort presentasjon over Proximity der vi vektlegger vår visjon og kultur. Etter endt møte så kartlegger vi om dette er noe å gå videre med eller ikke. Vi er opptatt at vi skal tilføre våre kunder verdi, og ved en slik kartlegging så kan vi stadfester om Proximity er en aktuell samarbeidspartner.   Steg 2. Det er stadfestet at Proximity er en mulig verdiskaper. I steg 2 så har vi en dypere gjennomgang av systemet, ofte med flere interessenter i selskapet. Etter denne litt mer formelle presentasjonen så avgjør selskapet om de ønsker å starte en kjøps prosess. Steg 2 er ofte 1-3 møter med fokus på kartlegging og gjensidig forståelse.   Steg 3. Dere sender en kortfattet ønskeliste/kravspesifikasjon til Proximity. I steg 3 så begynner vi å sette opp systemet rette mot selskapet og de forskjellige interessentene. Samtidig så gjennomgår vi kontrakt spesifikasjoner.   Steg 4. Systemet har blitt implementert og vi gjennomgår at alle interessenter har fått sine ønsker oppfylt. Foruten generell opplæring så settes kunden opp på 3 måneders gratis «potus». Potus betyr umiddelbar 24/7 service lokalt. Vi anser steg 4 som det viktigste punktet for gjensidig suksess.