Konsulenter

Sjekk ut hva våre eksperter kan gjøre for deg.

Engineering

Business

IT

Vi er ingeniører, forretnings og IT eksperter med lang erfaring med systemutvikling og optimalisering av forretningsprosesser for olje og gass.

Vi ønsker å hjelpe deg med å forenkle arbeidsflyten, maksimere verdien av dataene dine og optimalisere utnyttelsen av personell, utstyr og ressurser.

Skreddersydd Software

Vi synes det er fantastisk å få lage skreddersydde web applikasjoner som løser våre kunders problemer.

Vi har laget skreddersydde løsninger for Weatherford, Risavika havn, PTC, Songa Offshore og mange flere.

Du trenger kanskje ikke et stort system?

Vi lager også enkle databaseløsninger på web som effektivt erstatter f.eks Excel ark.

ortell oss hva du trenger!

Database

Data drives business.

De som klarer å utnytte sine data effektivt, reduserer risiko og får et forretnigsmessig fortrinn.

Vi leverer løsninger på følgende områder:

  • Database hosting
  • Database design og utvikling
  • Database migrasjon og integrasjoner
  • Database optimalisering
  • Data anonymisering og pseudonymisering

Vi hjelper deg å maksimere verdien av dine data!

Prosjektledelse

Plans are nothing; planning is everything. – Dwight Eisenhower

Suksessfull gjennomføring er avhengig av strategisk planlegging.

Vi vil bidra til å gjøre ideene til programvareprosjektet til noe fantastisk.

Snakk med oss om planlegging av itt neste software prosjekt!