Smart Terminal

Fra Proximity.

Keep your harbor in ship shape, with SmartTerminal.

SmartTerminal er et Terminal Operativ System (TOS) utviklet av Proximity™ i tett samarbeide med Westport og Innovasjon Norge.

Med sterk involvering fra brukere med lang bransjeerfaring kombinert med innovativ bruk av IT har vi utviklet et av bransjens mest moderne og fleksible systemer for effektiv terminaldrift.

Bestill en demonstrasjon

Les deg opp på de omfattende funksjonene som finnes i SmartTerminal selv, eller ta kontakt med noen som kan veilede deg gjennom systemet og besvare spørsmål du måtte ha.

Cargo-Ship-SmartTerminal

SmartTerminal er skreddersydd for container og stykkgodsterminaler.

I systemet håndteres all operasjonell informasjon for terminaldriften  og sikrer dermed en optimal vareflyt til minimal kost, og med minimal belastning på ytre miljø. I systemet håndteres alle aktuelle typer last som containere, rullende enheter, bulklaster og stykkgods.

Funksjonsoversikt 

 • Frakttyper

  SmartTerminal Kan håndtere mange typer forsendelser, inkludert:

  • Containerfrakt
  • Stykkgods
  • Bulk
  • Ro/Ro
 • Terminalaktiviteter

  Full støtte til terminalaktiviteter, inkludert:

  • Planlegging av anløp (Utstyr og personell)
  • Lossing og lasting
  • Flytting inn-ut
  • Arbeidsordre
  • Farlig gods
  • Temperaturekontroll
  • Skaderegistrering
 • Logistikksenter

  Dine logistiske mareritt er en bris med SmartTerminal:

  • Aktivitetsbasert fakturering
  • Tollbehandling
  • automatisk leiepris for depot- og lagertjenester.
  • KPI Rapportering
 • System Integrasjon

  Gode integrasjoner med:

  • Shiplog – for planlegging av anløp
  • De fleste rederier – for standardmeldinger
  • Automatiserte portsystemer – for å registrere transportinformasjon

Fordeler

SmartTerminal gir deg bedre utnyttelse av eiendom, arbeidskraft og utstyr.

Planlegging og effektiv flyt på terminalen er kritisk for lønnsom drift. SmartTerminal automatiserer mange funksjoner på terminalen slik som fakturering, kommunikasjon med rederier og transportører og automatisert registrering av anløp.

SmartTerminal

SmartTerminal-Vessel-Calls

Et Terminal Operating System kan spore last inn og ut av havnen. 

Med SmartTerminal kan du gjøre så mye mer.

Gode integrasjoner med transportører sørger for at SmartTerminal til enhver tid er oppdatert med siste anløps- og lastinformasjon.

Terminaloperatørene har all nødvendig informasjon tilgjengelig via sine mobile terminaler og dermed elimineres bruk av manuelle skjemaer og lister. Systemet konfigureres med kundens forretningsregler og på den måten sikres optimal drift for den enkelte terminalen.

Kikk nærmere på funksjonalitet du er spesielt interessert i

SmartTerminal har det meste

Planning-Port-Calls-SmartTerminal

Planlegging av anløp

Personell og utstyr som trengs for å betjene anløpet planlegges i SmartTerminal. Tett integrasjon med Shiplog™ sørger for at oppdatert anløpsinformasjon fra rederi er tilgjengelig til enhver tid. Faktisk anløpstid registreres ved hjelp av AIS informasjon fra Shiplog™ eller SafeSeaNet™.

Manuell eller EDI basert registrering av lasteoppdrag

Integrasjon med de fleste rederier er etablert og systemet kan sende og motta standard EDI og XML meldinger. Rederier kan få melding om når gods kommer til og fra terminalen, og når det er lastet / losset fra båt. SmartTerminal har egen kundeportal der kunden kan følge med i sanntid på aktiviteter som angår sin last.

Manual-or-EDI-based-registration-of-cargo-missions-SmartTerminal
iPad-registration-of-cargo-loading-unloading-activities-SmartTerminal

Registrering av lossing og lasting på iPad i stacker og truck

SmartTerminal kobler automatisk informasjon fra lasteoppdrag med forhånds-definerte lokasjoner på terminalen. Via sine mobile enheter (iPad eller PC) vil operatøren som utfører laste og losseoppdrag umiddelbart se hvor godset skal plasseres eller hentes fra.

Dette inkluderer også informasjon om farlig gods klasser og eventuelle temperaturkrav. Systemet registrerer nøyaktig tid for utførelse av aktivitet.

Har Spørsmål?

Vi er alltid tilgjengelige hvis du trenger hjelp, bare ring oss.

Work-orders-SmartTerminal

Arbeidsordre

Det kan lages arbeidsordre for alle typer oppdrag. Disse kan kontrolleres og tildeles fra logistikksenteret, og knyttes til anløp, lagerleie eller faktureres separat. Registrering kan gjøres i håndholdte enheter på terminalen.

Stykkgods og Ro/Ro

SmartTerminal har moduler for «stuffing» og «stripping», integrasjon med lastebærere og produserer lastelister til kunder. Systemet har også kontroll på hvor godset er plassert på terminalen samt lokasjoner for Ro/Ro og planlegging av disse.

General-Cargo-and-Ro-Ro-SmartTerminal
Activity-based-Invoicing-SmartTerminal

Aktivitetsbasert fakturering

Kontrakter defineres i fleksible matriser og all standard aktivitet i forbindelse med anløp faktureres automatisk. Faktureringen kan graderes slik at noen aktiviteter faktureres rederi, andre containereier eller lignende.

Transportørportal

SmartTerminal har en egen portal for transportselskapene som betjener havnen. I portalen kan transportøren selv melde inn gods som skal hentes eller leveres i terminalen.

Carrier-Portal-SmartTerminal
Integration-with-automated-gate-systems-ISPS-harbor-SmartTerminal

Integrasjon med automatiserte portsystemer—ISPS havn

Når kjøretøyet kommer til porten leser denne automatisk bilnummer, bookingnummer og eventuelt containernummer. SmartTerminal kobler transportinformasjonen mot TOS data som godkjenner dersom alt stemmer, åpner porten og gir føreren instruks om hvor på havnen bilen skal.

Samtidig går det melding til stacker som kan finne fram det som skal hentes, slik at hele lasteprosessen blir så optimal som overhodet mulig. Dette reduserer vesentlig tiden som brukes på terminalen.

I tillegg fotograferes bil og last så terminalen har dokumentasjon i ettertid f.eks ved diskusjon om skade på lastebærer.

Depot / Lager

SmartTerminal beregner automatisk leiepris for depot- og lagertjenester. Det er lagt til rette for fleksible matriser for kundekontrakter og dermed sikre at leierater baseres på korrekte prisparameter.

Depot-Warehouse-SmartTerminal
Damage-Control-Module-SmartTerminal

Skademodul

SmartTerminal har egen skademodul for registrering og oppfølging av skader på gods og lastebærere.

Systemet har innebygde tegninger av de vanligste godstyper og funksjonalitet for å kunne markere lokasjon av forskjellige typer skader på tegningene. Videre støtter skaderapporten at en tar bilder direkte inn i rapporten fra en iPad eller iPhone. Når en lastebærer har skade, vil skaderapporten koples mot denne. Blir lastebæreren sendt ut av havnen vil systemet automatisk varsle om dette når den returnerer neste gang.

Farlig gods håndtering

Farlig gods klasser får egne lokasjoner på terminalen slik at avstand mellom fareklasser overholdes i henhold til gjeldende regelverk. Plassering bestemmes normalt av systemet i forbindelse med lasting / lossing.

Det kan når som helst tas ut en katastroferapport som gir oversikt over farlig gods som er lagret på terminalen; mengder, plassering og fareklasser. Det kan legges ved kart over området og rapporten kan sendes automatisk til forhåndsdefinerte adresser, f.eks. brannvesen, ledelse, HMS ansvarlig osv.

Hazardous-goods-handling-SmartTerminal

SmartTerminal har glimrende hjelp og support.

Alle Proximity’s applikasjoner bruker JIRA Service Desk by Atlassian for å sikre våre kunder best mulig tilgjengelig support.

Temperature-control-SmartTerminal

Temperaturkontroll

Tilsvarende som for farlig gods, er lokasjoner som har mulighet for tilkobling av strøm pre-definert i systemet. Det opprettes automatisk en arbeidsordre for å koble til enheten til strøm. Videre gir systemet en registeringsside hvor terminalen kan registrere rutinemessig kontroll av temperaturer.

Rapportering av nøkkeltall

SmartTerminal har et stort utvalg av standardrapporter som f.eks rapportering til SSB, tollmyndigheter, statistikk på anløp, effektivitet på anløp og lasting / lossing osv. SmartTerminal kommer med et sett innebygde rapporter som enkelt kan eksporteres til Excel eller PDF format. Systemet kan enkelt utvides med kundespesifikke rapporter.

KPI-Reporting-SmartTerminal

Software as a Service

SmartTerminal leveres som Software Service (SaaS) og kjører uten krav til kundenes eide servere eller databaser. Løsningen kjører på Azure – den ledende plattformen for skyktjenester fra Microsoft Online Services. Kunden trenger bare en PC eller tablet med internett forbindelse og de nyeste og mest moderne nettlesere støttes av SmartTerminal. Automatisk tilkobling er tilgjengelig via kundens Active Directory.

Liker du hva du ser?

Last ned en brosjyre på SmartTerminal, vår sky-baserte, Terminal Operating System.