Proma 

Proma er et modulbasert bedriftsressurs planleggingssystem (ERP). Har dere utleie av utstyr eller utfører prosjekter på flere lokasjoner, så er Proma det ultimate styringssystemet.

Proma sørger for full kontroll i alle prosjektfaser, prosesser blir satt i system og skaper synlighet og enkelhet til komplekse operasjoner.

Proma er av de ledende systemer innen virksomhetsstyring.

Du får kontroll helt fra kontraktsinngåelse til fakturering. Der hver avdeling og ansatte får full kontroll på deres oppgave, og uten manuelle korrespondanser.

Proma er bygget basert på moduler, slik at det enklere kan integreres i eksisterende prosess infrastruktur.

Hvem er det for?

Proma er for bedrifter som forstår «lean», tar læring av tidligere prosesser og oppdrag. Setter det i system og dermed sørge for økt verdiskapning av hver kontrakt.; minimerer menneskelig feil opp mot prosjekt. Proma har flere muligheter enn begrensninger. 

Bransjer og segment:

  • Utleie av utstyr
  • Salg av utstyr
  • Serviceprosjekter
  • Vedlikeholdsprosjekter
Proximity Proma

Mer
informasjon?

Send oss gjerne en mail

Proma inneholder

ERP integrasjon mot PO

Vi integrerer med alle systemer innen ERP, ofte begynner en kjøpsordre i et ERP system.
Proma er også godt integrert med Perseus, slik at ledere og administratorer kan få et helhetsbilde i et skjermbilde.

Sammensetting av utstyr

I noen tilfeller så er det en del utstyr som skal bli sendt eller transportert til arbeidslokasjon. Utstyrspakke kommer gjerne fra PO’en, erfaringsdatabasen eller basert på faste utstyr basert på en type jobbutførsel/prosjekt

Pakketering

Klargjøring av alt utstyr, registering av transportselskap og pakke. Alt utstyr blir registrert med godkjente fraktordre.

Prosjektlæring

Her legges inn erfaring og utforinger i forhold til et gitt prosjekt inn i systemet. Her vil prosjektleder legge enkelt inn problemstillinger de har stått ovenfor og eventuelle løsninger.

Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen utgjør en viktig del av arbeidsprosessene og lønnsomheten av hver enkelt oppdrag/prosjekt/kontrakt. Prosjektleder vil få en kognitiv læringsmetode opp mot ansatte der systemet tilfører god oversikt over hvilken utfordring som oppstod under forrige prosjekt, helt ned på samme lokasjon og kunde.

Kontroll jobbutførelse

Jobbutførselen blir satt inn i et skjermbilde der leder/koordinator får en enkel framstilling og dermed god kontroll på at et prosjekt er i rute, og alle har fortatt seg sin oppgave.

Faktureringsvarsel

Fakturering skal ofte skje på forskjellige tidspunkter opp mot et prosjekt eller utleie. Her sørger proma for at alt fakturering foregår i henhold til bedriftsbestemmelser og dermed opprettholder en positiv kontantstrøm mot en utført tjeneste.

KPI-analyse

Ledelsen vil få økt kontroll over hvordan bedriften presterer fra prosjekt til prosjekt. Men fokus på analyser som hjelper ledere til å kartlegge flaskehalser og effektivitet.

WHO ARE WE?

Proximity is a software company based in Stavanger, Norway. We are a small group of business professionals and passionate developers. We make custom web-based applications delivered to our customers as software services (SaaS). Our market leading products are feature-rich and bursting with advanced functionality.
Our main competency lies in logistics, management and the optimization of business processes. We cater mainly to the Oil and Maritime Port Industries, but we also have products to support Production Management, Property Management and more. Have a look at our Products and Services pages or get in contact to find out more.
Microsoft Partner * Silver Application Development - logo
We arecertified Microsoft Silver Application Development Partner. This certification demonstrates our proven expertise in delivering quality solutions in our area of business and gives us close to unlimited access to Microsoft tools and support resources to help serve customers better.