Perseus Personell

Komplett HR-system laget for koordinatorer og operasjonellpersonell. Perseus er vårt system for planlegging av arbeidsrotasjoner.

Med lang bransjeerfaring og sterk brukerinvolvering har vi utviklet et av bransjens mest moderne og fleksible HR-systemer for personellstyring. I Perseus støttes bemanning av prosjekter i henhold til kompetanse og ressursbehov gjennom dette analyseverktøy. I tillegg til planlegging av komplekse rotasjonsordninger og skiftplaner. HR-system Perseus løfter faget personellplanlegging til et helt nytt nivå. Ved å ta i bruk HR-systemets avanserte muligheter for analyse og planlegging, effektiviseres driften.

HR-systemet Perseus gir til enhver tid full oversikt over alt tilgjengelig personell, deres kompetanse og utnyttelsesgrad.

Data presenteres i oversiktlige skjermbilder som viser pågående aktiviteter og allokert personell i sanntid.

Personellkoordinator og prosjektledere har oversikten de trenger for å sikre at personellbehovet i prosjekter er dekket, og at operatørene innehar rett kompetanse.

Proximity Perseus

Mer
informasjon?

Send oss gjerne en mail

Fordeler

Økt utnyttelsesgrad
for arbeidsstyrken

For mange offshorebedrifter er personalkostnader en av de største utgiftspostene. Selv små forbedringer i utnyttelsesgrad gir stor effekt på bunnlinjen.

Med analyseverktøyet Perseus har bedriften mulighet for å definere og fokusere på sentrale måltall (KPI), for utnyttelse av personell i tilgjengelig periode, og dermed minimalisere bruken av overtid.

Hvordan og hvorfor økes utnyttelsesgraden med HR-systemet Perseus:

 • Ved å sørge for å ha rett kompetanse, på rett oppdrag, til rett tid

 • Tilbyr søk etter personell på tvers av kompetansekrav og tilgjengelighet

 • Sammenstilling av behov og tilgjengelighet forenkler planleggingen

 • Mindre bruk av personell på friperioder (overtid)

 • Mindre overtid på grunn av oppbrukt årsverk

Beslutningsstøtte

Mindre overtidsbruk, redusert kost, ingen ulovlig overtid.

Bedre kontroll med pålagt avspasering og tilgjengelige perioder gir mindre overtidsbruk, redusert kost og bedriften unngår bruk av ulovlig overtid.

Effektiv dokumentasjon av personellets utnyttelsesgrad gjør det enklere å planlegge riktig bemanning og sørger for full oversikt når kritiske spørsmål skal besvares:

 • Er det mer lønnsomt å leie inn personell i hektiske perioder?
 • Er aktiviteten jevnt økende eller er det sesongvariasjoner?
 • Er det mer lønnsomt å ansette flere for å redusere bruken av overtid?
 • Ved å se aktiviteten på tvers av avdelinger kan en vurdere om personell kan overføres midlertidig eller permanent.

 

TILLEGGSMODULER

Som tilleggsmoduler kan tilbys

 • CV-Modul

 • Timelister med AML-rapportering

 • Opprettelse av timeliste fra plan

 • Generering av variabel kost basert på plan eller timeliste

 • Overføring av variabelkost til lønnssystem med godkjenningsprosess
 • Integrasjon med reisebyrå

 • SMS- og emailvarsling til ansatte om utreiseplan

WHO ARE WE?

Proximity er et programvareselskap basert i Stavanger. 

Vi er en liten gruppe forretningsfolk og lidenskapelige utviklere.

Vi lager tilpassede nettbaserte applikasjoner levert til våre kunder som programvare-tjenester (SaaS). Våre markedsledende produkter er funksjonsrike og spekkes med avansert funksjonalitet.

Vår viktigste kompetanse ligger i logistikk, styring og optimalisering av forretnings-prosesser.

Vi jobber hovedsakelig mot olje- og sjøfarts-industrien, men vi har også produkter som støtter produksjonsstyring, eiendomsfor-valtning og mer. Ta en titt på våre  produkter og tjenester, eller ta kontakt med oss for å finne ut mer.

Microsoft Partner * Silver Application Development - logo

Vi er sertifisert Microsoft Silver Application Development Partner.

Denne sertifiseringen demonstrerer vår ekspertise i å levere kvalitetsløsninger i vårt forretningsområde og gir oss nær ubegrenset tilgang til Microsoft-verktøy og støtteressurser for å hjelpe våre kunder bedre.