Perseus Personell

Komplett HR-system laget for koordinatorer og operasjonellpersonell. Perseus er vårt system for planlegging av arbeidsrotasjoner.

Med lang bransjeerfaring og med sterk brukerinvolvering har vi utviklet et av bransjens mest moderne og fleksible systemer for personellstyring. I Perseus støttes bemanning av prosjekter i henhold til kompetanse og ressursbehov samt planlegging av komplekse rotasjonsordninger og skiftplaner. Perseus løfter faget personellplanlegging til et helt nytt nivå, og ved å ta i bruk systemets avanserte muligheter for analyse og planlegging effektiviseres driften.

Perseus gir til enhver tid full oversikt over alt tilgjengelig personell, deres kompetanse og utnyttelsesgrad.

Data presenteres i oversiktlige skjermbilder som viser pågående aktiviteter og allokert personell i sanntid.

Personellkoordinator og prosjektledere har oversikten de trenger for å sikre at personellbehovet i prosjekter er dekket, og at operatørene innehar rett kompetanse.

Proximity Perseus

Mer
informasjon?

Send oss gjerne en mail

Fordeler

Økt utnyttelsesgrad
for arbeidsstyrken

For mange offshorebedrifter er personalkostnader en av de største utgiftspostene der selv små forbedringer i utnyttelsesgrad gir stor effekt på bunnlinjen.

I Perseus har bedriften mulighet for å definere og fokusere på sentrale måltall (KPI ) for utnyttelse av personell i tilgjengelig periode, og dermed minimalisere bruken av overtid.

Hvordan og hvorfor økes utnyttelsesgraden med Perseus:

 • Ved å sørge for å ha rett kompetanse på rett oppdrag til rett tid

 • Tilbyr søk etter personell på tvers av kompetansekrav og tilgjengelighet

 • Sammenstilling av behov og tilgjengelighet forenkler planleggingen

 • Mindre bruk av personell på friperioder (overtid)

 • Mindre overtid på grunn av oppbrukt årsverk

Beslutningsstøtte

Mindre overtidsbruk, redusert kost, ingen ulovlig overtid.

Bedre kontroll med pålagt avspasering og tilgjengelige perioder gir mindre overtidsbruk, redusert kost og bedriften unngår bruk av ulovlig overtid.

Effektiv dokumentasjon av personellets utnyttelsesgrad gjør det enklere å planlegge riktig bemanning og sørger for full oversikt når kritiske spørsmål skal besvares:

 • Er det mer lønnsomt å leie inn personell i hektiske perioder?
 • Er aktiviteten jevnt økende eller er det sesongvariasjoner?
 • Er det mer lønnsomt å ansette flere for å redusere bruken av overtid?
 • Ved å se aktiviteten på tvers av avdelinger kan en vurdere om personell kan overføres midlertidig eller permanent.

 

TILLEGGSMODULER

Som tilleggsmoduler kan tilbys

 • CV-Modul

 • Timelister med AML-rapportering

 • Opprettelse av timeliste fra plan

 • Generering av variabel kost basert på plan eller timeliste

 • Overføring av variabelkost til lønnssystem med godkjenningsprosess
 • Integrasjon med reisebyrå

 • SMS- og emailvarsling til ansatte om utreiseplan

WHO ARE WE?

Proximity is a software company based in Stavanger, Norway. We are a small group of business professionals and passionate developers. We make custom web-based applications delivered to our customers as software services (SaaS). Our market leading products are feature-rich and bursting with advanced functionality.
Our main competency lies in logistics, management and the optimization of business processes. We cater mainly to the Oil and Maritime Port Industries, but we also have products to support Production Management, Property Management and more. Have a look at our Products and Services pages or get in contact to find out more.
Microsoft Partner * Silver Application Development - logo
We arecertified Microsoft Silver Application Development Partner. This certification demonstrates our proven expertise in delivering quality solutions in our area of business and gives us close to unlimited access to Microsoft tools and support resources to help serve customers better.