Selskapet

Proximity er et software selskap med hovedsete i Stavanger, Norge. Men er representerte i både UK og Spania. 

Vi har siden 2011 fungert som en internt-eksternt utviklingselskap til noen få selskaper. Vi gikk fra å være et konsulent selskap, til å bli et rent produktselskap i 2018. Og dermed åpne produktene til andre fremtidige kunder.

Vår hovedkompetanse er innen logistikk og virksomhetsstyring – der vi fokuserer på å optimalisere forretningsprosesser. Synlighet av produktenes verdiskapning blir høyt prioritert. 

Alle våre systemer ligger på Azure, og vår software er basert på SaaS. Vi er nært tilknyttet Microsoft produkter og har vært det siden 2011. Erfaring innen Azure og SaaS er veldig viktig for våre kunder.

Mer
informasjon?

Send oss gjerne en mail