Digitalisering – 100 små endringen, istedenfor 1 stor.

Digitalisering – 100 små endringen, istedenfor 1 stor.  

Digitalisering, Block Chain, Big data og kunstig intelligens (AI) er ord som er blitt svært populære innen olje, gass og shipping segmentet de siste 5 årene. Men hvorfor er det slik at dette er det nye og hva betyr dette for bransjen? 

Alle disse «buzz» ordene som endrer seg fra år til år kan komprimeres til innovasjoner og fremskritt. I 1990 holdt min onkel foredrag på Handelshøyskolen BI, der han snakket om innovasjon, utvikling og gründerskap. Han utviklet en sensor tidlig på 1980 tallet som var sydd inn i klærne på offshore og maritimt personell, slik at lederne hadde kontroll over sine ansatte, dette som en direkte konsekvens av Alexander Kielland ulykken. Denne innovasjonen ble godt mottatt i Asia, mindre her hjemme. Vi kan si han var forut for sin tid. Når min onkel snakket om innovasjon tidlig på 90 tallet så var dette mye mer ukjent enn det er i dag. Men poenget er at vi har alltid drevet med innovasjon. Innovasjon og digitalisering kan ikke gjøres i kvantesprang, det må gjøres hver dag. 

Digitalisering har i dag kommet mer på agendaen, større selskaper har ansatt innovasjonssjefer og digitaliseringssjefer ofte kalt CDO. Det er svært positivt at dette er blitt en trend, men spørsmålet er om ledelsen har for store tanker eller mål for denne stillingen. Fordi en CDO er svært avhengig av en leverandørindustri som kan levere nyskapende digitale løsninger. Så hvordan ligger Norge an i verdenssammenheng? Ifølge en studie fra Norges Rederiforbund ble Norge sett på som nummer 1 når det kom til innovasjon. Selv om vi ikke har lignende studier fra oljebransjen, så kan man anta at resultatene kunne vært sammenlignbare. Norge har i alle år vært foregangs  land for innovative tekniske løsninger innen brønn og boring. Dette basert på miljøet og hvor naturressursene er, men vi er nå mye mer utsatt fra andre land som ikke har våre oljereserver, men derimot «naturressurser» i form av befolkningen og digitalisering. 

Tilbake til hva jeg nevnte, digitalisering kan ikke gjøres i kvantesprang, det må gjøres hver dag over mange år. Det betyr at ledelsen må utøve en kultur som gir ansatte mulighet til å foreta seg strategiske og fremtidsrettede beslutninger.   

Har vi slike bedrifter i dag? Vi som leverandørbedrift vet nøyaktig hvem som er best i klassen innen innovasjonskultur. Og det er vel ikke tilfeldig at disse bedriftene også presterer bedre økonomisk og organisatorisk enn sine konkurrenter? Disse bedriftene har ikke en CDO, de trenger det rett og slett ikke. Hos de så har alle en liten CDO innbygd i sin tittel.  

 

Vår oppfordring for å drive mer lønnsom digitalisering: 

  • La mellomledere få mer rom til bestemmelser, det er disse som sitter nærmest både problem og løsning. 
  • Skap en endringskultur fra ledelse til ansatte. Selskapsutvikling betyr også organisasjonsendring. Det er lettere å drive endringer hvis du har en kultur som en endringsvillig.  
  • Ikke vent med å digitalisere, ta små steg istedenfor store. Over tid så kommer du mye lengre, og organisasjons smerte blir mindre.  
  • Velg leverandører med rett kultur og visjon, pris er mindre viktig i det lange løp.

 

Ring oss gjerne, for prat rundt hva digitalisering betyr for oss!