Nyhetsmelding:

Det lukter fisk hos Proximity

Skrevet av

Nytt prosjekt for

Havforskningsinstituttet

Proximity skal, sammen med Smart Sea System as levere en spennende løsning for registrering av silde- og makrellbestanden i nordøstatlanteren  basert på RFID teknologi.

Havforskningsinstituttet har gjennom flere tiår utviklet og driftet metoder og løsninger for bestandsmålinger av makrell, hvorav nyeste metode er å merke et gitt antall fisk med såkalte RFID brikker, for deretter å registrere gjenfangst automatisk ved mottak rundt Nordsjøbassenget og Island.

Nå er infrastruktur etablert og Proximity skal sammen med bl.a Smart Sea System as levere en moderne webløsning til dette formålet.

Vi takker for tilliten og gleder oss over å levere nye løsninger til høykomptetente miljøer.

Feeling Social?

Like and Share on Facebook

FOLLOW US ON LINKEDIN

Stay Connected

MAILING LIST SIGN UP

Stay up to date with the latest news and announcements and get fresh insights from our blog as well as corporate and product updates.

(We promise not to spam you or share your details.)

Contact Proximity

Want to know more about the products and services offered by Proximity?

Take a look around our website or Contact Us

919 total views, 1 views today